Profesjonalne ubezpieczenia dla branży transport, spedycja, logistyka

Z pasją tworzymy
rozwiązania,
aby razem z Tobą
osiągać cele

Nasza misja

Misją TSL Brokers jest przygotowanie dla naszego Partnera Biznesowego programu ubezpieczeniowego, który będzie składał się z maksymalnej ochrony i najniższej oferty finansowej.

Dlaczego TSL Brokers

zaangażowany zespół

Jesteśmy zespołem brokerów, który nie boi się trudnych spraw czy nowych wyzwań. Powierzone nam zaufanie determinuje nas do działania w pokonywaniu barier. Realizujemy postawioną sobie misję z pełnym zaangażowaniem.

budowanie relacji

Osiągamy zamierzony cel dzięki transparentności w relacjach z naszym Partnerem Biznesowym, która przeradza się w udzielone nam zaufanie.

innowacyjne rozwiązania

Naszym atutem są innowacyjne rozwiązania napotkanych problemów oraz adaptacja do nowych warunków rynku ubezpieczeniowego i finansowego podlegającego ciągłym zmianom i wahaniom.

stabilny poziom bezpieczeństwa

Przyszłość naszą i naszych Partnerów Biznesowych widzimy jako przestrzeń wzajemnej współpracy, dzięki której zmierzamy do wypracowania stabilnego poziomu bezpieczeństwa. Gwarancją bezpieczeństwa będą dedykowane programy ubezpieczeniowe o stabilnych warunkach finansowych.

Obszary działalności

ubezpieczenia
komunikacyjne
i transportowe

ubezpieczenia
majątkowe
i finansowe

wyceny
szkód
komunikacyjnych

wyceny wartości
rynkowej pojazdu

prawnik
ubezpieczeniowy

usługi
inne